Någon som lider av ptsd? och av krampanfall pg. av detta? Psykogena icke-epileptiska anfall. Vad har ni fått för hjälp och speciellt med krampanfallen?...