Ligger stabilt på 25 mg nu. Ska köra det ett par veckor innan jag går ned till 20 mg.