Minnet av dina ögon skaver, tränger sig på, fyller ut…

Turkosblå, exakt samma färg som din tröja med smutsrand vid halsen
Som Karibiska havet

Så öppna och stängda på samma gång
Ljuset som flödar ur dem, återhållna känslor...

Ljus, ljus, ljus;
Solen i ditt blonda, långa, trassliga hår, i din silvriga skäggstubb

Som ett stort skämt, hån… vilket ljus?