Announcement

Collapse
No announcement yet.

Uppförandestörning

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Uppförandestörning

  Uppförandestörning (Conduct disorder, CD), inom barn- och ungdomspsykiatrin en diagnos som man kan ge till en patient som uppvisar ett upprepat beteendemönster av att kränka andra personers rättigheter, eller att överträda sociala normer. Möjliga symtom är utåtriktat aggressivt beteende, mobbing, fysisk aggression, grymt beteende mot människor och djur, destruktivitet, lögn, skolkning, vandalism och stöld.
  Efter 18 års ålder kan en uppförandestörning utvecklas till en antisocial personlighetsstörning.
  De diagnostiska kriterier för uppförandestörning, kod 312.8, listas i DSM-IV-TR så som följer.

  A. Ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. Störningen tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en tolvmånadersperiod med minst ett kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna.

  Aggressivt beteende mot människor och djur
  1. Hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra
  2. Påbörjar ofta slagsmål
  3. Har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra (till exempel slagträ, tegelsten, trasig flaska, kniv, pistol)
  4. Har visat fysisk grymhet mot någon människa
  5. Har visat fysisk grymhet mot något djur
  6. Stöld under direkt konfrontation med offret (till exempel väskryckning, rån med eller utan fysiskt våld eller vapenhot)
  7. Har tvingat någon till sexuellt umgänge

  Skadegörelse
  8. Har stuckit något i brand i avsikt att orsaka allvarlig skada
  9. Har avsiktligt förstört andras egendom (på annat sätt än genom brand)

  Bedrägligt beteende eller stöld
  10. Har brutit sig in i någon annans bostad, lokal, eller bil
  11. Ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller undvika skyldigheter mot andra
  12. Har tillskansat sig värden utan direkt konfrontation med offret (till exempel snatteri, förfalskning)

  Allvarliga norm- och regelbrott
  13. Är ofta ute på nätterna (med början före 13 års ålder) trots föräldrarnas förbud
  14. Har rymt från föräldrahemmet eller fosterhemmet och stannat borta över natten minst två gånger (eller en gång om det rörde sig om en längre tid)
  15. Skolkar ofta från skolan (med början före 13 års ålder)

  B. Beteendestörningen orsakar kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

  C. Om personen är 18 år eller äldre får kriterierna för antisocial personlighetsstörning inte vara uppfyllda.

 • #2
  Trotssyndrom/Uppförandestörning innebär att barnet har stora svårigheter att tillägna sig åldersadekvata sociala spelregler, underordna sig auktoriteter och systematiskt kränker andras integritet och rättigheter. Aggressivt beteende, skadegörelse och regel/normbrott är vanliga. Trotssyndromet kan diagnosticeras redan i småbarnsåren, uppförandestörning först några år efter skolstart. Här är könskvoten ännu mera sned än för uppmärksamhetsstörning. Svår form av uppförande­störning förekommer i stort sett inte bland flickor. Kombinationen uppförandestörning/uppmärksamhets­störning är vanlig. Uppförandestörda barn har flera typer av sårbarhets­faktorer i sin utrustning som kan summeras under rubriken biologiska temperamentsdrag: nyhetssökande, belöningsstyrda, empatistörda, aggressiva, utåtriktade, ångestfria och med en intelligensprofil i vilken ingår god visuo-spatial men sämre språklig begåvning.

  Eftersom sådana temperamentsdrag som uppräknats ovan är relativt starkt genetiskt kontrollerade kommer dessa barn ofta att fostras av fäder med liknande problematik, som skaffar barn med kvinnor (genom assortative mating) som ofta har teatraliska inslag i sin personlighet. Detta gör att uppfostringssituationen ofta är turbulent; barnen har ett dubbelt handikapp i form av biologisk sårbarhet såväl som otrygg, inkonsekvent och ibland kärlekslös uppväxtmiljö. Det finns knappast någon barnpsykiatrisk diagnos som har sämre prognos psykosocialt. Om tillstån­det debuterar tidigt (under lågstadiet) och problemen är uttalade blir många av dem psykopater som vuxna. Genom att pojkarna inte fungerar i skolan lämnar de denna som funktionella analfabeter trots normal eller till och med hög begåvning.

  Uppföljningsstudier av barn med kombinationen ADHD/uppförandestörning har visat att de löper en starkt ökad risk att utveckla asocialt och aggressivt beteende, nästan alltid (i vår kultur) i kombination med missbruk av alkohol och narkotika. En stor del av dessa riskerar att utveckla antisocial personlighetsstörning (utmärks av ansvarslöst och antisocialt beteende med oförmåga att känna skuld och som funnits sedan åtminstone tidiga tonår) och psykopati (en mycket allvarlig personlighetsstörning som karakteriseras av grandios självkänsla, en charmig eller konfrontativ interpersonell stil, kyla i mellanmänskliga relationer (empatistörning), flacka affekter, hög impulsivitet, oansvarighet och samvetslöshet.)

  Comment


  • #3
   Jonas wrote:Uppförandestörning (Conduct disorder, CD), inom barn- och ungdomspsykiatrin en diagnos som man kan ge till en patient som uppvisar ett upprepat beteendemönster av att kränka andra personers rättigheter, eller att överträda sociala normer. Möjliga symtom är utåtriktat aggressivt beteende, mobbing, fysisk aggression, grymt beteende mot människor och djur, destruktivitet, lögn, skolkning, vandalism och stöld.
   Efter 18 års ålder kan en uppförandestörning utvecklas till en antisocial personlighetsstörning.
   De diagnostiska kriterier för uppförandestörning, kod 312.8, listas i DSM-IV-TR så som följer.
   A. Ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. Störningen tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en tolvmånadersperiod med minst ett kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna.
   Aggressivt beteende mot människor och djur
   1. Hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra
   3. Har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra (till exempel slagträ, tegelsten, trasig flaska, kniv, pistol)
   4. Har visat fysisk grymhet mot någon människa
   5. Har visat fysisk grymhet mot något djur

   Allvarliga norm- och regelbrott


   C. Om personen är 18 år eller äldre får kriterierna för antisocial personlighetsstörning inte vara uppfyllda.
   Vet inte om man får göra inlägg i den här tråden eftersom ja inte kunde hitta ngra andra som skrivit men jag prövar...

   Gud jag tror att jag led av detta som barn, men inte mot folk jag inte kände utan mina allra närmaste!:S innan tonåren o upp till 14 år kanske hade jag ENORMA problem att kontrollera min ilska hemma, slog sönder dörrar med krocketklubbor, blev arg, skrek och kastade iväg min före detta katt om hon kissade i sängen etc. det var nog mycket okunnande men även något jag mått VÄLDIGT dåligt över, VÄLDIGT. (hon vart överkörd så ni inte tror att det var jag som dödade henne)
   nu känner jag dock att jag har empati och får så fort jag varit ex hotfull här hemma jättedåligt samvete o ber om föråtelse, och skulle aldrig någonsin göra någonting mot min nuvarande katt, men är det ändå ett tecken på psykopati? OROLIG!!

   Comment


   • #4
    Nej, du är med all sannolikhet inte psykopat.

    Psykopater saknar empati, är manipulativa, ljuger, har en övertro på sig själva och ett gränsöverskridande beteende, ofta kriminellt.

    Hälsningar
    Jonas

    Comment

    Working...
    X