Kvinnor kan misshandla män precis lika väl som det omvända!