Hej!

Jag har sett ett mönster i mitt liv. Jag har en tendens att knyta an till och bli förälskad i personer som utgör någon form av...