Jag har en otrygg undvikande anknytning och hon har en otrygg ambivalent anknytning, jag har som klassiskt är en tankestyd person och hon känslostyrning....