Jag lider av någon slags hälsoångest och är otroligt rädd för att vara allvarligt sjuk vilket kan leda till döden. Detta blir värre och värre...