Jag vill inte dö. Men jag vill inte leva heller. Jag orkar inte. Jag ser ingen mening med det. Varför ska jag leva? För vems skull? Och hur ska jag...