Glad att du nu får hjälp!!! Jo, oavsett vad som låg bakom att hon ändrade inriktining och dumpade dig så brutalt så är det oförsvarligt. Och...