Behöver någon annans syn på vår relation! Vet inte om den är sund eller inte, om jag kanske överanalyserar. Har varit tillsammans med en man i två...