Announcement

Collapse
No announcement yet.

Buronil

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Buronil

  Buronil
  Tabletter 10 mg, 25 mg och 50 mg


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.


  Vad innehåller läkemedlet?
  Verksamt innehållsämne:
  En tablett innehåller melperonhydroklorid 10 mg, 25 mg respektive 50 mg.


  Tillsatsämnen:
  Laktosmonohydrat, talk, sackaros, mikrokristallin cellulosa, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, karnaubavax och magnesiumstearat (endast i 25 mg-tabletten).


  Färgämne:
  Järnoxider (E172) (ej i 50 mg-tabletten)
  Titandioxid (E171).


  Hur verkar läkemedlet?
  Buronil påverkar överföringen av signaler mellan olika nervceller i hjärnan, vilket leder till minskad oro och ångest.


  Information lämnas av
  SWEDISH ORPHAN AB
  Drottninggatan 98
  111 60 Stockholm
  Tel: 08-412 98 00
  Fax: 08-412 98 99
  E-mail:mail.se@swedishorphan.com


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Ovation Healthcare International Ltd.
  1 Setanta Place
  Dublin 2
  Irland


  Tillverkare
  Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG
  Pinnauallee 4
  D-25436 Uetersen
  Tyskland


  Indikationer
  Förvirrings-, oros- och ångesttillstånd speciellt hos äldre patienter.


  När skall läkemedlet inte användas?
  Använd inte Buronil om Du är överkänslig mot något av de ämnen som ingår i medicinen
  Buronil skall inte användas vid förgiftningar med alkohol, sömnmedel eller starka smärtlindrande läkemedel (morfin och motsvarande). Buronil ska inte användas av patienter som har vissa former av blodsjukdomar eller som har feokromocytom (en sällsynt förekommande godartad tumör i binjurarna).


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Du bör rådgöra med läkaren om du har andra samtidiga sjukdomar. Buronil skall användas med försiktighet vid allvarlig lever- njursjukdom samt hjärtkärlsjukdom. Försiktighet tillråds även vid behandling av myastena gravis eller prostataförstoring då det kan förekomma urineringsbesvär. Akut glaukom (förhöjt tryck i ögat) kan utlösas av pupillvidgning hos patienter med trångvinkelglaukom.


  Rådgör med din läkare om Du vet att Du är överkänslig mot någon sockerart.
  Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör rengöras noggrant med fluortandkräm 2 gånger per dag.


  Patienter med epilepsi skall endast ta Buronil om grundsjukdomen också behandlas. Trötthet i samband med alkohol kan förstärkas. Användning av alkohol under behandlingen avrådes.


  Graviditet och amning
  Du bör informera Din läkare om Du är gravid eller ammar.
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Buronil under graviditet.
  Det är ej känt om Buronil passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


  Trafikvarning
  Buronil kan hos vissa patienter försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


  Vad ska Du undvika när Du använder detta läkemedel?
  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Buronil bör inte användas tillsammans med läkemedel innehållande kinidin (minskar hjärtats retbarhet) eller kodein (smärtstillande medel).


  Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan dosen av Buronil eller av det andra läkemedlet behöva ändras. Exempel är
  - vissa läkemedel mot depressioner (fluoxetin, paroxetin, venlafaxin)
  - läkemedel som används för att avbryta bildandet av bröstmjölk (bromokriptin, kabergolin)
  - läkemedel förebyggande mot manodepressiv sjukdom (litium)
  - läkemedel mot parkinsonism (levodopa, bromokriptin)
  - läkemedel som påverkar reaktionsförmågan t ex sömnmedel, lugnande medel
  Du bör begränsa Ditt intag av alkohol medan du behandlas med Buronil eftersom Buronil kan förstärka effekten av alkohol.


  Dosering
  Det är viktigt att Du håller Dig till den dosering som Din läkare har angivit på etiketten från apoteket eftersom den är anpassad för Dina behov. Normalt användes doser mellan 25 mg och 400 mg dagligen.
  Buronil tabletter bör tas vid ett flertal tillfällen per dag. Tabletterna sväljes med vatten eller annan dryck. Om Du lider av sömnsvårigheter bör Buronil tabletter tas 1 timme före sänggående.


  Observera
  Den sederande effekten och effekten på abstinens inträder efter ca 30 minuter till 1 timme efter intaget av tabletter. Effekten mot de psykiska symptomen inträder vanligtvis inte förrän efter några veckor.


  Behandlingens längd bestäms i samråd med Din läkare. Avbryt inte behandlingen utan att ha rådgjort med Din läkare.


  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Tfn 112). Vid överdosering blir biverkningarna förstärkta. Det kan uppträda nedsatt medvetande, andningsbesvär, hjärtklappning och kramper.


  Biverkningar
  Biverkningarna är dosberoende. De flesta biverkningar försvinner efter några dagars behandling.


  Vanliga biverkningar: Trötthet i början av behandlingen. Yrsel.
  Mindre vanliga biverkningar: Huvudvärk. Äldre patienter som står på höga doser kan få lågt blodtryck och känna yrsel i stående ställning. Torrhet i munnen. Darrningar framför allt i händerna. Akuta muskelkramper, oförmåga att sitta stilla.
  Sällsynta biverkningar: Övergående leverpåverkan. Allvarlig hudsjukdom med inflammation och hög feber (Stevens-Johnsons syndrom), blodbildförändringar.
  Om det uppträder andra symtom som Du antar hänger samman med Buronil-behandlingen bör Du kontakta Din läkare för rådgivning.


  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X