Announcement

Collapse
No announcement yet.

Zeldox

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Zeldox

  ZELDOX
  kapslar, hårda 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg


  Användarinformation
  Läs detta informationsblad noggrant innan du börjar använda din medicin. Det innehåller en sammanfattning av viktig information angående ZELDOX kapslar. Fråga din läkare eller apotekspersonalen om det är något du inte förstår eller undrar över.
  Spara detta informationsblad. Du kanske vill läsa det igen.


  Observera att läkare kan ordinera ZELDOX för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i denna information. Följ alltid läkares ordination och anvisningarna på apoteksetiketten på förpackningen.


  Vad innehåller ZELDOX?
  Verksamt ämne: ziprasidonhydrokloridmonohydrat motsvarande ziprasidon 20 mg, 40 mg, 60 mg eller 80 mg.
  Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat 66 mg, 88 mg, 132 mg eller 176 mg, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat.
  Kapselskal: gelatin, natriumlaurylsulfat, färgämne E171 (titandioxid) och E132 (indigokarmin , endast i 20 mg, 40 mg och 80 mg).


  ZELDOX kapslar 20 mg är blå/vita, märkta Pfizer och ZDX 20
  ZELDOX kapslar 40 mg är blå, märkta Pfizer och ZDX 40
  ZELDOX kapslar 60 mg är vita, märkta Pfizer och ZDX 60.
  ZELDOX kapslar 80 mg är blå/vita, märkta Pfizer och ZDX 80


  Hur verkar ZELDOX?
  Zeldox tillhör den grupp av mediciner som kallas antipsykotika (neuroleptika).


  Information lämnas av:
  PFIZER AB
  Box 501
  183 25 TÄBY
  Tel: 08-519 062 00
  Fax: 08-519 062 12
  E-mail: medinfo.sweden@pfizer.com


  Vad används ZELDOX för?
  Zeldox används för att behandla schizofreni och för att bejandla maniska eller blandade tillstånd vid manodepressiv (bipolär) sjukdom.


  När ska ZELDOX inte användas?
  Om du har hjärtproblem ska du inte ta Zeldox utan att först ha informerat din läkare.
  Om du tidigare har fått en allergisk reaktion när du använt Zeldox eller något av de innehållsämnen som finns i kapseln (se Vad innehåller ZELDOX?) ska du inte ta Zeldox. En allergisk reaktion kan yttra sig i utslag, klåda, svullnad i ansiktet, svullna läppar eller andningsbesvär.


  Att tänka på innan och när ZELDOX används
  Mediciner av denna typ kan orsaka ofrivilliga rörelser framför allt i ansiktet eller tungan. Om detta händer, kontakta din läkare.
  Om du får yrsel, hjärtklappning eller kramper när du tar Zeldox, kontakta din läkare.
  Om du har haft kramper eller om du har en leverskada ska du diskutera detta med din läkare innan du börjar ta Zeldox.


  Du bör inte dricka alkohol under behandling med Zeldox eftersom det kan öka risken för vissa biverkningar.


  Zeldox bör inte ges till barn och ungdomar.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zeldox under graviditet. Om det är möjligt att du kan bli gravid, använd då lämpligt preventivmedel.


  Amning
  Det är okänt om ziprasidon (verksamt ämne i Zeldox) går över i modersmjölk. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zeldox om du ammar.


  Trafikvarning
  Det finns en risk att behandlingen med Zeldox gör att du känner dig dåsig. Om du känner av detta ska du inte köra bil eller arbeta med maskiner och du bör informera din läkare.


  Viktig information om något innehållsämne i ZELDOX
  Zeldox kapslar innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Vad ska du undvika när du använder ZELDOX?
  Om Zeldox och vissa andra mediciner tas samtidigt kan behandlingen påverkas och biverkningsrisken öka. Därför behöver din läkare veta om du använder andra mediciner.


  Dosering
  Kapslarna ska sväljas hela och tas tillsammans med mat. Om du äter något samtidigt som du tar kapseln tas medicinen upp mycket bättre i kroppen.
  Din läkare bestämmer dosen och behandlingstiden och anpassar den för dig. Det är viktigt att du följer läkarens ordination. Läs alltid på apoteksetiketten!


  Zeldox ska tas två gånger dagligen, morgon och kväll. Det är bra om du kan ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag. På tryckförpackningen symboliserar solen din morgondos och månen din kvällsdos.
  Det är viktigt att du fortsätter att ta din medicin även om du känner dig bättre. Om du slutar behandlingen för tidigt kan du få tillbaka symtomen.
  Glömd kapsel. Om du glömt ta din medicin, ta den så fort som möjligt, men har det gått så lång tid att det snart är dags att ta nästa dos, hoppa då över den glömda kapseln och ta istället nästa kapsel vid rätt tid.


  Vad ska du göra om du tagit för stor dos?
  Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för rådgivning.


  Vilka biverkningar kan ZELDOX ge?
  Liksom alla läkemedel kan ZELDOX orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är dock kortvariga. Det är ofta svårt att skilja på de symtom man får av sjukdomen och biverkningar.
  Om någon av ovanstående biverkningar är besvärande och inte upphör under behandlingens gång, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.
  Om du drabbas av ofrivilliga rörelser framför allt i ansiktet eller tungan ska du kontakta din läkare.
  Vanliga biverkningar som kan drabba fler än 1 person av 100 är:
  - rastlöshet
  - ofrivilliga rörelser, muskelstelhet, långsamma rörelser, skakningar, allmän svaghet och trötthet, yrsel, onormalt sömnbehov, huvudvärk
  förstoppning, illamående, kräkningar och matsmältningsbesvär, muntorrhet eller ökad salivmängd
  - dimsyn


  Det är mindre vanligt (färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1000) att drabbas av:
  - ökad aptit
  - oro, trånghetskänsla i halsen, drömstörningar
  - krampanfall, ofrivilliga rörelser i ansikte, tunga och ögon, klumpighet, talrubbningar, domningar, myrkrypningar, minskad koncentrationsförmåga
  - hjärtklappning, svimningskänsla när man reser sig upp, andfåddhet
  - ljuskänslighet, öronsusningar
  - halsont, svårigheter att svälja, svullen tunga, diarré, gasbildning
  - hudutslag
  - muskelkramp, stela eller svullna leder
  - törst, smärta


  I sällsynta fall (färre än 1 av 1000) har rinnande näsa, torra och kliande ögon, öronvärk, hicka, sura uppstötningar, panikångest, nedstämdhet, tanketröghet, onormal position av huvudet, "rastlösa ben" (sprittande i benen med domnande, stickande känsla), orörlighet, håravfall, ansiktssvullnad, svårigheter att urinera eller att hålla tätt, smärta vid urinering, impotens eller ökad erektion, minskad förmåga till orgasm, ömmande bröstkörtlar hos män, vätskeutsöndring från bröstkörtlarna och värmekänsla rapporterats.


  Enstaka fall av allvarlig oregelbunden hjärtrytm (så kallad Torsade de Pointes) har rapporterats. Om du känner av snabba eller oregelbundna hjärtslag, om du svimmar eller blir yr när du reser på dig bör du genast kontakta din läkare.


  Enstaka fall av bröstförstoring har setts hos både män och kvinnor.
  Denna typ av mediciner kan, i mycket sällsynta fall, orsaka feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet. Om detta inträffar, sluta ta din medicin och kontakta omedelbart din läkare.


  Hur ska ZELDOX förvaras?
  Förvaras vid högst 30 grader.


  Denna medicin är utskriven till dig personligen, du ska inte ge bort den till någon annan.


  Använd inte denna medicin efter utgångsdatum som finns tryckt på förpackningen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X