Announcement

Collapse
No announcement yet.

Atarax

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Atarax

  ATARAX
  Filmdragerade tabletter 10 mg och 25 mg


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


  Vad innehåller ATARAX?
  1 tablett innehåller:
  Filmdragerade tabletter 10 mg: 10 mg hydroxizinhydroklorid
  Filmdragerade tabletter 25 mg: 25 mg hydroxizinhydroklorid
  Tabletten innehåller också:
  Filmdragerade tabletter 10 mg: laktos 18,7 mg, titandioxid (färgämne E 171), talk, majsstärkelse, povidon, kalciumstearat, eudragit E, makrogol 6000.
  Filmdragerade tabletter 25 mg: laktosmonohydrat 54,8 mg, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E 171).
  10 mg filmdragerade tabletter är vita, kupade. 25 mg filmdragerade tabletter är vita, långsmala, delbara.


  Hur verkar ATARAX?
  Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.
  Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  UCB S.A.
  Allée de la Recherche 60
  B-1070 Bryssel
  Belgien


  Information lämnas av
  UCB Nordic A/S
  Arne Jacobsens Allé 15
  2300 Köpenhamn S
  Danmark


  Vad används ATARAX för?
  Atarax används vid klåda och nässelfeber samt vid ångest och oro.
  När ska ATARAX inte användas?
  Atarax ska inte användas av personer som är överkänsliga mot hydroxizin, cetirizin, andra piperazinderivat, aminofyllin, etylendiamin eller något av de övriga ämnen som ingår i läkemedlet.
  Att tänka på innan och under tiden du använder ATARAX
  Personer med nedsatt funktion hos lever och njurar bör rådgöra med läkaren om detta före användning av Atarax
  Alkohol bör ej förtäras i samband med Atarax-behandling, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax
  Muntorrhet kan vara en biverkan av Atarax. Därför är det viktigt med god munhygien vid behandling med Atarax.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Atarax bör därför inte användas under graviditet. Rådgör alltid med läkare före användning av Atarax under graviditet.


  Amning
  Okänt om Atarax går över i modersmjölk. Rådgör alltid med läkare före användning av Atarax under amning.


  Körförmåga och användning av maskiner
  Yrsel och dåsighet kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur ska du använda ATARAX
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Vid klåda och nässelfeber:
  Vanlig dos för vuxna: 1 - 2 tabletter à 25 mg på kvällen.
  Vanlig dos för barn 5 - 12 år: 1 tablett à 10 mg - 1 tablett à 25 mg på kvällen.
  För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning eller orala droppar.


  Vid ångest och oro:
  Vanlig dos för vuxna: 1 - 5 tabletter à 10 mg 2 - 3 gånger dagligen eller 1 - 2 tabletter à 25 mg 2 - 3 gånger dagligen.
  Vanlig dos för barn 5 - 10 år: 1 tablett à 10 mg 2 - 3 gånger dagligen.
  För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning eller orala droppar.
  Läkemedelsbehandling av ångest ska endast vara ett komplement till annan typ av behandling.
  Ändra inte dosen utan att först tala med din läkare.
  Om du glömmer bort att ta en tablett behöver du inte oroa dig, ta bara nästa dos när det är tid för det.


  Vad händer om du tagit för stor dos?
  Om du har intagit en överdos av medicinen, kontakta alltid en läkare, ett sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).


  Vilka biverkningar kan ATARAX ge?
  Atarax kan eventuellt ge oönskade effekter. Om du får biverkningar ska du berätta detta för din läkare.
  Vanliga biverkningar (mer än 1 per 100 patienter): Dåsighet, illamående, muntorrhet.
  Mindre vanliga biverkningar (mindre än 1 per 100 patienter): Retlighet, yrsel, huvudvärk.
  Sällsynta biverkningar (mindre än 1 per 1000 patienter): angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), nässelfeber, mardrömmar, hindrad urinavgång.
  Vid högre doser kan man känna viss dåsighet, men den brukar försvinna efter 2 - 3 dagar.


  Hur ska ATARAX förvaras?
  Atarax ska användas före utgångsdatumet som finns på förpackningen.
  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Övrigt
  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X