Announcement

Collapse
No announcement yet.

Propavan

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Propavan

  Propavan
  Tabletter 25 mg


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedel för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.


  Vad innehåller läkemedlet?
  1 tablett Propavan innehåller som verksamt ämne propiomazin 25 mg (propiomazinmaleat).


  Övriga ingående ämnen är laktos (vattenfri) 116 mg, magnesiumstearat, gelatin, talk, potatisstärkelse, makrogol 400, hypromellos, opaspray och titandioxid (färgämne E 171).


  Hur verkar Propavan?
  Propavan har en uttalad centralt dämpande och lugnande effekt. Propavan är inte beroendeframkallande.


  Innehavare av försäljningstillstånd / Information lämnas av
  sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma.


  Vad används Propavan för?
  Propavan används som sömnmedel vid olika former av sömnrubbningar.
  Att tänka på innan och när Propavan används


  De som har nedsatt lever- eller njurfunktion bör rådgöra med läkare innan behandling med Propavan påbörjas. Läkare bör också kontaktas vid längre tids sömnlöshet eftersom det då kan bero på en kroppslig eller psykisk sjukdom. Vid längre tids bruk kan muntorrhet medföra risk för skador på tänder och slemhinna. Noggrann munhygien är därför viktig: Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm 2 ggr/dag. Propavan innehåller laktos, vilket är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Graviditet
  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


  Amning
  Propavan går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Propavan under amning.


  Trafikvarning
  Vid behandling med Propavan kan reaktionsförmågan nedsättas, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Vanlig dos är 1-2 tabletter 30-60 minuter före sänggåendet.


  Vad händer om du tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).


  Biverkningar
  Vanligast (mer än 1 person av 100): Dåsighet
  Sällsynta (mindre än 1 person av 1000): Muntorrhet, allergiska hudreaktioner, solutslag, yrsel, lågt blodtryck och minskning av antalet blodplättar har beskrivits. Till följd av Propavans effekt kan även muskelstelhet, rörelsetröghet, ofrivilliga muskelrörelser, rastlöshet i benen, stickningar, domningar eller skakningar uppträda.


  Hållbarhet
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Överbliven eller gammal medicin kan lämnas på apotek för förstöring.


  Förvaring
  Förvaras vid högst 25°C.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X