Announcement

Collapse
No announcement yet.

Föreläsning Bättre självkänsla 13/9

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Föreläsning Bättre självkänsla 13/9

  Bättre självkänsla


  Du är inte ensam. Jag skulle gissa att nära hälften av Sveriges befolkning kan känna att självkänslan sviktar emellanåt. Dålig självkänsla kan drabba alla. Det spelar ingen roll om du är framgångsrik, kändis eller känner dig helt vanlig. Faktum är att det finns massor av människor som kan åstadkomma de mest fantastiska saker, men som ändå inte litar på sin egen förmåga. Tänk på prinsessan Diana, Marilyn Monroe eller David Bowie, så förstår du, alla de har lidit av dålig självkänsla . Det finns massor av kända människor som åstadkommit fantastiska saker, men som lider av dålig självkänsla. Vi finner kända skådespelare, komiker och sångare som kan lysa upp på scen och verka hur självsäkra som helst, men när de går av scenen är de fruktansvärt osäkra. Att vara berömd är inte någon garanti för bra självkänsla.


  De flesta människor som lider brist på självkänsla vet inte vilka steg de ska ta för att förbättra den. Jag vill befria dig från bojorna av dålig självkänsla och hjälpa dig att återerövra ditt liv. Du behöver inte göra det ensam. Jag tar dig igenom hela proceduren, steg för steg. Boken du lyssnar till kommer att ge dig inspiration att tro på att det går att göra förändringar. Låt de här timmarna bli ett första steg i att förändra ditt liv.


  Tankarna och idéerna du får ta del av baserar sig på ett POWERTHINKING - koncept. Ett av de största problemen med klassiska terapiformer är att de nästan alltid studerar ”sjuka” människor, för hitta lösningar hur de skall kunna bli friska. Det är ungefär lika klokt som att gå till en bilskrot för att lära sig förstå hur bilar skall kunna fungera bättre. .


  Vad som är intressant är att studera människor som har bra självkänsla . Hur tänker de? Hur beter de sig? Vilka värderingar har de? Vilka föreställningar har de? Men jag har också lärt mig av många personer med låg självkänsla, hur de tänkte, innan jag gav dem nya råd.


  En av grundidéerna i Powerthinking tar fasta på att människor inte är ”trasiga”. Människor fungerar alldeles utmärkt. De flesta av oss har alla de nödvändiga resurser som krävs för att vi skall få våra liv att fungera ännu bättre. Så länge du har en någorlunda intakt neurologi har du alltid möjlighet att välja bättre alternativ.


  En del saker som jag skriver kanske utmanar dina nuvarande föreställningar och värderingar. När det inträffar – se utmaningen, och anta för ett ögonblick att det du hör är sant. När du väl läst igenom materialet så kan du ta ställning till vad du vill ta till dig direkt eller vad du vill vänta med att använda till lite senare . Det kan också finnas saker som gör dig förvirrad, men kom ihåg att förvirring bara är tröskeln till förändring. Så när du blir förvirrad, se det som en möjlighet att du snart kommer att få nya insikter.


  *


  *


  *


  Vad är självkänsla?


  Många grubblar på skillnaden mellan självaktning, självförtroende och självkänsla. Jag vill därför ta några minuter i anspråk för att förklara skillnaderna. Många människor tänker inte på att självkänsla, självförtroende och självaktning är olika saker. Så, om självkänsla inte är samma sak som självförtroende, vad är det då?


  Självmedvetande visar hur vi uppfattar oss i moraliskt hänseende, det vill säga vår förmåga att skilja på rätt eller fel.


  Självförtroende tar fasta på vår uppfattning om oss själva, i avseende på vår förmåga att utföra saker.


  Självkänsla heter på engelska selfesteem. Ordet esteem (sätta värde på) kommer i sin tur från latinska to estimate (omdöme). Därmed blir självkänsla hur du värderar dig själv.


  Det hör till sakens natur att det kan vara svårt att göra en korrekt bedömning av sin egen personlighet.


  Självkänslan återspeglar hur du värdesätter ditt egenvärde, vad du har en känsla av personligt värde.


  Men kan vi överhuvudtaget ”värdera” oss själva, och vad är självkänsla egentligen? Låt oss först notera att det inte finns någon gemensam vedertagen definition om vad självkänsla är. De vanligaste definitionerna är:


  *  • Att självkänsla är en emotionell reaktion. Det vill säga en generell känsla om självet som är mer eller mindre positiv.


  *  • Det andra alternativet är att självkänslan är en serie föreställningar och tankar som vi har om oss själva.


  *


  Personligen föredrar jag den senare definitionen. Den ger en bättre möjlighet att mäta de framgångar som görs.


  Just nu behöver du inte fundera på hur du ska ändra din självkänsla. Du kan bara konstatera att din självkänsla kanske hindrat dig från att utnyttja din fulla potential i en mängd olika sammanhang.


  *


  *


  Effekter av dålig självaktning:


  Det finns idag många dokumenterade forskningsrapporter som visar att låg självaktning är en riskfaktor för psykologiska och beteendemässiga problem.


  *  • Det kan ge dig ångest, stress, ensamhet eller leda till depression.


  *  • Det kan ställa till med problem i en vänskaps-relation eller andra relationer.


  *  • Det kan allvarligt försämra dina studier eller ditt arbete.


  *  • Det kan leda till förtryck och extrem skörhet gentemot droger och alkohol.


  *


  Var går gränsen mellan oro och dålig självkänsla?


  De flesta människor upplever oro och att självkänslan inte alltid räcker till. Det är helt naturligt. Det finns många olika orsaker som gör att vi kan känna oss oroliga, eller att vi tvivlar på vår egen förmåga. Det kan vara helt normalt att känna stark oro inför ett dödsfall inom familjen, arbetslöshet, en svår sjukdom eller någon annan hotande situation. Detta benämner jag objektiv ångest. Den är helt naturlig och den har vi utvecklat för att skydda oss själva. Att vid enstaka tillfällen känna oro är normalt och kräver ingen behandling, mer än att prata med en kompis eller någon annan du har förtroende för. Vid sådana tillfällen kan ångest komma att bli en kort erfarenhet – en helt normal reaktion på en händelse.


  *


  Vem drabbas av dålig självkänsla?


  Hur kommer det sig att vi har så svårt att värdesätta oss själva? Ett svar kan vara att efter flera tusen års indoktrinering anses det vara ”fult” att tycka om sig själv. Dessutom är det svårt att se på sig själv utifrån eftersom vi alltid befinner oss i oss själva.


  *Hur uppstår dålig självkänsla?


  Det finns flera olika orsaker till att självkänslan kan få sig en törn. Orsakerna kan vara genetiska, biologiska, medicinska och sociala. Det är vanligt att flera av dessa faktorer samverkar med varandra på ett sätt som gör det svårt att urskilja vad som är vad, men den viktigaste faktorn är den psykologiska faktorn.


  Jag*arbetar dagligen med att hjälpa personer med dålig självkänsla och många gånger*handlar det om att*flera faktorer*samverkar. För en del människor krävs det en kombination av faktorer för att den dåliga självkänslan skall utvecklas, medan det för andra kan räcka med en enskild faktor eller händelse.


  Vanligtvis är dålig självkänsla kopplad till någon av följande orsaker, men kom ihåg att dessa faktorer innebär en högre risk, inte ett faktum.


  Det finns flera olika sätt vi kan drabbas som barn eller vuxna som gör att självkänslan får sig en knäck.


  Genetiska förutsättningar


  Det Amerikanska psykiatrikersamfundet har en manual, DSM – IV. Där benäms en problematik som osjälvständig personlighetsstörning, och ett av huvudkriterierna handlar om att man inte litar på sitt eget omdöme. Personer som lider av osjälvständig personlighetsstörning har ofta dålig självkänsla. Om det finns föräldrar i familjen med en historia kring ångest, depression eller andra psykiska åkommor, ökar risken för att andra i familjen skall drabbas av låg självkänsla.


  Biologiska


  Har det hänt att du någon gång tänkt att det måste vara något fel på mig eftersom alla andra verkar ta allt så lugnt, undrar om jag har en kemisk obalans? Även om termen kemisk obalans inte är helt rätt vetenskapligt, är den ändå så pass vanlig att jag nämner den här. Du är inte ensam. Många som lider av dålig självkänsla grubblar, precis som du, på vilka orsaker det finns till sitt dåliga mående. Det finns idag flera forskningsrapporter som stödjer idén om att obalansen av signalsubstanser allvarligt kan försämra självkänslan. Det är viktigt att komma ihåg att bristen på vissa signalsubstanser i sig inte orsakar dålig självkänsla, men kan öppna upp för en känslighet. Det gäller främst signalsubstanserna serotonin, dopamin och noradrenalin. Samspelet mellan de olika signalsubstanserna kan också vara en orsak till att vi tvivlar på vår egen kapacitet.


  *


  Sjukdomar


  Handikapp och olika former av sjukdomar kan vara en faktor som utvecklar den dåliga självkänslan. Därmed inte sagt att alla som har ett handikapp måste ha dålig självkänsla. Några av mina kollegor som är ute och föreläser*har handikapp och en väldigt bra självkänsla. David Lega som är en tvärhand hög, utan armar och ben, reser land och rike runt och talar om hur folk skall tänka.


  Sociologiska faktorer


  Det kan finnas många olika situationer eller social tillhörighet som gör att man som barn inte känner sig fullvärdig.*  • Klasstillhörighet

  • Kön

  • Etnisk tillhörighet

  • Utbildning

  • Språk

  • Arbetssituation


  Klass-tillhörighet


  Om man är uppvuxen under enkla förhållande*kan det påverka självkänslan när man hamnar i miljöer som man inte känner sig bekväm i.


  Kön


  Vårt kön i sig ger inte låg självkänsla – men kan vara en kulturellt betingad orsak. En del kvinnor i arabiska kulturer ges inte möjligheten att använda sig av sina resurser. Det medför i sin tur att de kollektivt lär sig att de är mindre värda .


  Etnisk tillhörighet


  I en del länder kan faktorer som tillhörigheten av etnisk minoritet, speciellt någon som bär på en tung historisk diskriminering, medföra att vem som helst förlorar sig själv. Afrikanska medborgare behandlades länge i USA som mindre vetande. President Obamas valseger gav det stora svarta kollektivet*en ny identitet och självkänsla.*


  *


  Psykologiska faktorer


  Den absolut viktigaste orsaken till dålig självkänsla är psykologiska orsaker.


  Var din familj vissa stunder kall, okänslig, supervänlig, hemlighetsfull, förvirrad? Hur är karaktärsdragen i familjen du lever i just nu? Kan du upptäcka några tecken på problem som du varit omedveten om förut?


  Hur skapas dålig själv känsla!?


  Rätta nedan kursiv men det skall placeras om


  *  • Barndom som har lett till dålig självkänsla


  *  • Blivit elakt kritiserad


  *  • Olika former av kräkningar


  *  • Har blivit slagen, eller skriken åt


  *  • Blivit ignorerad, blivit till åtlöje eller retad


  *  • Sexuellt utnyttjad


  *  • Förväntats vara ”perfekt” hela tiden


  *  • Erfarit misslyckande i sport eller i skolan


  *


  *


  Om du har en förälder som inte haft resurser att ge dig det du behöver som barn är sannolikheten stor att du får en dålig självkänsla.


  Det kan handla om emotionella, fysiska eller sexuella kränkningar i olika former. Det betyder inte att du automatiskt får en dålig självkänsla,*men sannolikheten ökar.**


  Det finns många faktorer som passar in under begreppet psykologiska faktorer:*  • Familjen

  • Skolan

  • Arbete


  Familjen


  Den absolut viktigaste arenan där självkänslan kan få sig en törn kopplad till vår uppväxt. Din uppfostran, i kombination med familjemönster, kommer därför att spela en avgörande roll för din självkänslas utveckling. Många gånger är våra föräldrar inte medvetna om hur deras agerande påverkar dig som barn. Nu handlar det inte om att skulbelägga dina föräldrar, men det är ändå viktigt att du kartlägger de kränkningar som varit. Det finns övningar längre fram.


  Jag hör ofta klienter säga att det var så länge sedan, det påverkar inte mig längre.


  Men genom att förneka det vi utsätts för, kan vi skydda oss själva från att överbemannas av våra känslor.


  *


  *


  Utelämning


  *


  När man utelämnar eller blockerar väljer man att bara minnas de saker som var bra i sin barndom eller bara minnas lite eller ingenting.


  *


  När jag arbetar med enskilda klienter utrycker de sig ofta:


  *


  ”Min barndom var underbar. Vi gjorde jämt utflykter och sånt.”


  ”Jag kan inte komma ihåg någonting speciellt.”


  *


  *


  *


  Neutralisering


  *


  En variant av förvrängning kallas neutralisering. Det innebär att du är medveten om vad som hänt, men inte kan förstå att det påverkar dig idag.


  *


  ”Jag vande mig vid det. Sedan pratade vi ut och det påverkar mig inte länge.”


  ”Jag flöt med, det har inte påverkat mig ett dugg.”


  ”Herregud det är ju 20 år sedan.”


  *


  *


  Bagatellisera


  *


  Ett annat sätt att förvränga är att bagatellisera. Det innebär att du är medveten om vad som hände, men förringar betydelsen. I kommunikationen skulle det kunna gestalta sig så här:


  *


  ”Jag vet att mina föräldrar gjorde fel… men det var inte så ofta.”


  ”Det var jobbigt, men vi gjorde massvis med positiva saker också.”


  ”Det var längesedan, det kan man ju inte hålla på att älta hela livet.”


  *


  *


  Rättfärdigande


  *


  Den fjärde nivån innebär att barnet i oss går till försvar för att på så sätt rättfärdiga föräldrarnas beteende.


  *


  ”Utan min hårda uppfostran hade jag inte varit där jag är idag”.


  ”Okej att vissa saker var fel, men de hade ju firman och ta hand om”.


  ”Jag vet att de älskade mig och att de inte ville mig illa”.


  *


  När vi arbetar oss igenom vår historia kommer vi ibland ha svårt att acceptera de kränkningar vi utsatts för, och självklart var det ännu svårare och farligare som barn.


  *


  Men du kan aldrig titta tillbaka från nu och säga att det inte betydde något. Det är två olika utsiktspunkter. Om kränkningen skedde när du är sex år så tog du dina beslut med den kapaciteten du hade då. Om du var som en normal sexåring trodde du på spöken och att det fanns ormar under sängen. Kanske är det inte så konstigt att du som barn drar både den ena och andra slutsatsen som inte alltid är så stödjande eller bra för din självkänsla.


  *Skolan/arbetsplatser


  Det finns flera andra miljöer eller situationer som kan få självkänslan att knäckas.


  *


  *Negativa tankemönster


  En del människor som lider av bristande självkänsla kan ha en pessimistisk grundsyn och negativa tankemönster som håller fast dem i den dåliga självkänslan. Det finns många tankemässiga fel man kan göra. Har man hela tiden en negativ inställning till det mesta som rör tillvaron och det som händer, är det också risk för att man efter hand utvecklar ett depressivt tänkande och en depression.


Working...
X